Search
چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱
  • :
  • :
آخرین اخبار

برگزاری آزمون شالبند قهوه ای الی شالبند مشکی دان ۴ در استان قزوین ۲۵ شهریور

یکدوره آزمون شالبند قهوه ای الی شالبند مشکی دان ۴ در استان قزوین در تاریخ ۲۵...

یکدوره آزمون شالبند قهوه ای الی مشکی دان ۴ در دو بخش آقایان و بانوان درتاریخ ۱۸ شهریوردر استان کرمان – سیرجان برگزار میگردد

یکدوره آزمون شالبند قهوه ای الی مشکی دان ۴ در دو بخش آقایان و بانوان در استان...

انتصاب مسئول انجمن کونگ فو آزاد استان کهکیلویه و بویر احمد

طی حکمی از سوی بنیانگذارو رئیس انجمن کونگ فو آزاد کشور یورمه نظرزاده استاد...

تقدیر نائب رئیس انجمن کونگ فو آزاداستاد بزرگ رفیعی از نائب رئیس مجترم استان تهران استاد سارا جعفری

تقدیر نائب رئیس انجمن کونگ فو آزاداستاد بزرگ رفیعی از نائب رئیس مجترم استان...

دوره داوری درجه ۳ ممای اوسیما و مایانا بازمایانا در مورخه۱۴ و ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

دوره داوری درجه ۳ ممای اوسیما و مایانا بازمایانا در مورخه۱۴ و ۱۵ مرداد۱۴۰۰...

دوره مربیگری درجه ۳ در مورخه ۱۱و۱۲و۱۳ مرداد ۱۴۰

دوره مربیگری درجه ۳ در مورخه ۱۱و۱۲و۱۳ مرداد ۱۴۰۰ بصورت مجازی متمرکز در دفتر...

برگزاری دوره کوچینگ و سرپرستی ۱۴۰۰/۵/۲۴

دوره کوچینگ و سپرستی با حضور ۴۲ اساتید ارجمند انجمن در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ زیر...

انتصاب دبیران بانوان انجمن استان تهران

طی پیشنهاد نائب رئیس استان استاد جعفری و صدور حکم از سوی مسئول سبک انجمن...

استاد سارا جعفری بعنوان نائب رئیس بانوان انجمن کونگ فو آزاد استان تهران منصوب گردید

طی حکمی از سوی استاد عالمیان مسئول انجمن کونگ فو آزاد استان تهران استاد سارا...

انتصاب

طی حکمی از سوی بنیانگذارو رئیس انجمن کونگ فو آزاد استاد بزرک داریوش نظرزاده...